NGÀY 26/9/2019

Các công việc thực hiện:

 • Hợp long cầu – Hoàn thành 95% công việc
 • Dựng nhà điều hành – Xây tường bao.
 • Dựng nhà sàn – Nơi tổ chức BBQ, câu cá giải trí.
 • Dựng nhà chứa cây giống Đợt 1 – 1000 cây sầu và 2000 cây mít.

NGÀY 16/9/2019

Các công việc thực hiện:

 • Đi băng 8ha.
 • Làm cầu: Hoàn thành 70% khối lượng công việc.
 • Đào móng xây nhà điều hành.

NGÀY 1/9/2019

Các công việc thực hiện:

 • Phát le, đốt le cỏ dại được 17 ha.
 • Đi băng 5ha.
 • Làm cầu: Xong mố cầu. Chuẩn bị làm sắt cầu.
 • Ký xong Hợp đồng cây giống.

NGÀY 16/8/2019

Các công việc thực hiện:

 • Phát le, đốt le cỏ dại được 5ha. Chuẩn bị đi băng.
 • Làm cầu: Gia cố và nâng mố cầu.

NGÀY 29/7/2019

THUỞ BAN ĐẦU