• Chủ Cơ Sở: Ông Dương Hoàng Hai
  • Số 30, ấp Sơn Phú 1, Xã Đại Thành,
  • Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang.
  • Cung cấp cây giống.