Cung cấp các chất hữu cơ, các chất vi lượng, tư vấn các loại cây xen canh hiệu quả kinh tế cao.